O mnie

Marek Łabuzek.

W roku 1994 ukończył XIV LO we Wrocławiu z wyróżnieniem i rozpoczął studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, na kierunku Informatyka Matematyczna.

W lipcu 1999 uzyskał tytuł magistra inżyniera, broniąc pracę dyplomową pt. "Modelowanie znaczenia domyślnego w tekstach w języku polskim". Od rektora Politechniki otrzymał nagrodę dla najlepszych absolwentów w roku 1999.

W 1999 roku rozpoczął studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Huzara. W czasie studiów był wykonowcą w grancie KBN'u “Analiza modeli systemów czasu rzeczywistego wyrażonych w języku UML” i głównym wykonawcą w grancie promotorskim “Wspomaganie procesu specyfikacji wymagań z wykorzystaniem modelowania znaczenia tekstów”. 17 maja 2005 obronił rozprawę doktorską pt. "Modelowanie znaczenia przy wspomaganiu analizy biznesowej".

W latach 1999-2005 współpracował z firmą Techland z Ostrowa Wielkopolskiego przy produkcji serii programów tłumaczących (English Translator, Deutsch Translator, Francaise Translator) jako konsultant naukowy i kierownik projektu.

Jest autorem lub współautorem 13 publikacji (2 artykułów w czasopisamach, 6 artykułów z konferencji międzynarodowych i 5 z konferencji krajowych), dotyczących zarówno pracy naukowej jak i współpracy z przemysłem.

W latach 2011-2012 pracował jako dostawca dla firmy Microsoft (w ramach off-shore teamu utworzonego przez firmę SMT Software) przy projekcie Bing.
Copyright © 2006-2008 by LingLab   n   All Rights reserved   n   e-mail: info@linglab.pl
LingLab Linguistic Laboratory
LingLab Linguistic Laboratory