Produkty

EuroLingAssist

EuroLingAssist jest programem komputerowym łączącym w sobie kilka narzędzi niezwykle przydatnych w pracy z anglojęzycznymi dokumentami prawnymi i urzędowymi:


Copyright © 2006-2008 by LingLab   n   All Rights reserved   n   e-mail: info@linglab.pl
·
słownik wyrażeń i zwrotów prawniczych, ekonomicznych i innych, występujących w rzeczywistych dokumentach;
·
praktyczny słownik kontekstowy, podający znaczenie wyrazów i fraz we wskazanym miejscu konkretnego tekstu lub zdania;
·
automatyczny tłumacz dokumentów prawnych i urzędowych uwzględniający specyfikę języka prawniczego.
EuroDictionary

EuroDictionary - Angielsko-polski i polsko-angielski frazeologiczny słownik prawniczy.

wyrażenia i zwroty EuroDictionary pokrywają większość słownictwa występującego w obowiązującym prawie Unii Europejskiej;

unikatowy mechanizm kontekstów, pozwalający prześledzić występowanie wybranego zwrotu w różnych kontekstach, które pojawiają się w dokumentach unijnych, jak również uzyskać tłumaczenia dla każdego z nich - ponad 400 000 kontekstów.
Nasze produkty wykorzystują autorskie algorytmy, które analizują tysiące dokumentów w języku angielskim i polskim, pozyskując z nich wiedzę o powiązaniach między wyrażeniami w tych językach. Wiedza ta następnie jest wykorzystywana do podawania tłumaczeń zadanych wyrazów, wyrażeń lub zwrotów albo do wygenerowania przybliżonego tłumaczenia tekstu.(*)

Zastosowana w EuroLingAssist i EuroDictionary technologia różni się od standardowych rozwiązań tym, że nie bazuje na ręcznie tworzonych regułach, siłą rzeczy obciążonych subiektywnym punktem widzenia ich autorów oraz sposobem jego zakodawania w języku zrozumiałym dla komputera, ale wykorzystuje i udostępnia użytkownikowi bogatą wiedzę językową zawartą w rzeczywistych dokumentach prawnych.
(*) Jak w każdym automatycznym systemie tłumaczącym, nieuniknione są mniejsze i większe błędy - jakość generowanego tekstu nie pozwala traktować go jako tekstu gotowego do prezentacji osobom trzecim. Jest jednak wystarczająca do zrozumienia sedna znaczenia tekstu. Analogiczna uwaga ma zastosowanie do podpowiedzi słownikowo-frazeologicznej.
LingLab Linguistic Laboratory
LingLab Linguistic Laboratory