Lista publikacji

1.Łabuzek M. Automatyczne generowanie specyfikacji na podstawie opisu rzeczywistości; materiały KKIO 2000, s. 85-92; 2000

2.Huzar Z., Łabuzek M., Pozyskiwanie specyfikacji systemów z opisów tekstowych; materiały III Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO 2001); Otwock, 2001

3.Łabuzek M., Piasecki M., Linguistically Annotated Data Sets for the Polish-English Machine Translation System; w Investigations into Formal Slavic Languages (materiały czwartej konferencji Formal Description of Slavic Languages – FDSL IV); Peter Lang, 2001

4.Łabuzek M., Assisting Business Modelling with Natural Language Processing; w: Information Modelling and Knowledge Bases XIV, Kangassalo H., Kawaguchi E. (red.); IOS Press, seria “Frontiers in Artificial Intelligence and Applications”, Amsterdam, 2002

5.Huzar Z., Łabuzek M., Reprezentacja znaczenia przy wspomaganiu modelowania biznesowego; materiały Krajowej Konferencji Sztuczna Inteligencja; Akademia Podslaska, 2002

6.Huzar Z., Łabuzek M., Narzędzie wspomagające modelowanie biznesowe; w Wybrane problemy inżynierii oprogramowania, Nawrocki J. R., Walter B. (red.); Nakom, Poznań, 2002

7.Huzar Z., Łabuzek M., A Tool Assiging Creation of Business Models; w Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol. 27, No. 4; Politechnika Poznańska, 2002

8.Łabuzek M., Piasecki M., An Approach to Rapid Development of Machine Translation System for Internet; w Intelligent Information Processing and Web Mining, Kłopotek M. A., Wierzchoń S. T., Trojanowski K. (red.); Springer-Verlag, seria Advances in Soft Computing, 2003

9.Łabuzek M., Wykorzystanie metamodelowania do specyfikacji ontologii znaczenia opisów rzeczywistości; w Problemy i metody inżynierii oprogramowania, Huzar Z., Mazur Z. (red.); WNT, 2003

10.Łabuzek M., Using Metamodelling For Specifying Ontology of Meaning of Textual Descriptions; w Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol. 29, No. 1-2; Politechnika Poznańska, 2004

11.Łabuzek M., Ontology As a Definition of Meaning; w Intelligent Information Processing and Web Mining, Kłopotek M. A., Wierzchoń S. T., Trojanowski K. (red.); Springer-Verlag, seria Advances in Soft Computing, 2004

12.Łabuzek M., A General Purpose Machine Translation System for The Polish Market; w Proceedings of 7th International Conference on Business Information Systems, Abramowicz W. (red.); Akademia Ekonomincza w Poznaniu, 2004

13.Łabuzek M., Ontological Approach to Meaning; w Human Language Technologies as a Challange for Computer Science and Linguistics (Proceedings of 2nd Language & Technology Conference), Zygmunt Vetulani (red.); Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2005
Copyright © 2006-2008 by LingLab   n   All Rights reserved   n   e-mail: info@linglab.pl
LingLab Linguistic Laboratory
LingLab Linguistic Laboratory